Θεραπεία Ζευγαριού

Η θεραπεία ζευγαριού είναι ένα είδος συμβουλευτικής ή ψυχοθεραπείας που στοχεύει στη βελτίωση της σχέσης μεταξύ δύο ατόμων που βρίσκονται σε συντροφική σχέση ή σε γάμο. Σκοπός της θεραπείας είναι να βοηθήσει το ζευγάρι να αντιμετωπίσει δυσκολίες και προκλήσεις,  να αναπτύξει υγιείς τρόπους αντιμετώπισης διαφωνιών και συγκρούσεων, να επιλύσει προβλήματα επικοινωνίας. Να διαχειριστεί και να ξεπεράσει τραυματικά γεγονότα που υπονομεύουν τη σχέση, να εναρμονίσουν τις αξίες και τις πεποιθήσεις για τα ουσιαστικά ζητήματα της ζωής τους, να βελτιώσει την εμπιστοσύνη και την αίσθηση ενότητας.

Οι κύριοι στόχοι της θεραπείας ζευγαριού μπορεί να περιλαμβάνουν:

Αναγνώριση & Ενίσχυση Θετικών Πτυχών: το ζευγάρι αναγνωρίζει και μεγιστοποιεί ι τα θετικά στοιχεία και τα θεμέλια πάνω στα οποία στηρίζεται η σχέση και αξιοποιεί τις δυνατότητες για να δημιουργήσει μια σχέση σταθερότητας αμοιβαίας αγάπης εκτίμησης και ευτυχίας που διαρκεί.

Βελτίωση της Επικοινωνίας: το ζευγάρι μαθαίνει να επικοινωνεί ανοιχτά και αποτελεσματικά με ενσυναίσθηση και αμοιβαίο σεβασμό, ξεπερνώντας την έλλειψη κατανόησης και τη σύγκρουση.

Αναγνώριση μοτίβων: το ζευγάρι μαθαίνει να αναγνωρίζει αρνητικά μοτίβα συμπεριφοράς ή δυσλειτουργικές δυναμικές που επαναλαμβάνονται και υπονομεύουν τη σχέση και τα αντικαθιστά με υγιείς μηχανισμούς που στηρίζονται στην ισοτιμία, στην αναγνώριση, στην εκτίμηση και στην αμοιβαία αποδοχή.

Επίλυση Συγκρούσεων: το ζευγάρι μαθαίνει λειτουργικούς τρόπους αντιμετώπισης των συγκρούσεων και βρίσκει λύσεις που είναι αποδεκτές και από τους δύο.

Ενίσχυση της Συνεργασίας & Συνοχής: το ζευγάρι ενθαρρύνεται να αναπτύξει έναν υγιή μηχανισμό συνεργασίας, συνοχής και αμοιβαίας υποστήριξης.

Αντιμετώπιση Εξωτερικών Πιέσεων: το ζευγάρι μαθαίνει να αντιμετωπίζει εξωτερικές πιέσεις όπως εργασιακές απαιτήσεις, πιέσεις από οικογενειακό ή φιλικό περιβάλλον κλπ

alt

Ανοίξτε μου την καρδιά σας. Είμαι εδώ να σας ακούσω