Συμβουλευτική Ανθρώπινου Δυναμικού

Το σημαντικότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που διαρκεί στο χρόνο και κάνει τη διαφορά στις εταιρείες είναι το ανθρώπινο δυναμικό τους. 

Οι μεγαλύτεροι οργανισμοί στον κόσμο εντάσσουν την ανάπτυξη και την ευημερία στην καρδιά της στρατηγικής τους γιατί γνωρίζουν πως οι άνθρωποί τους είναι ο πιο σημαντικός  πόρος και αναγνωρίζουν ότι ένα υγιές, ευτυχισμένο και δεσμευμένο προσωπικό, που εξελίσσεται στο χρόνο, είναι στοιχείο ζωτικής σημασίας για την επιτυχία τους.

Κάθε επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό έχει ανταποδοτικό όφελος στον οργανισμό.

Κάθε εξέλιξη στον ανθρώπινο παράγοντα αντανακλά στην παραγωγικότητα, στην απόδοση και στην κερδοφορία των οργανισμών.

Η συμβουλευτική ανθρώπινου δυναμικού είναι το στρατηγικό κλειδί που βοηθά σε κάθε βαθμίδα ενός οργανισμού, από τους εργαζόμενους στην πρώτη γραμμή, τα στελέχη στη μεσαία βαθμίδα, έως την ανώτερη διοίκηση και την ιδιοκτησία.

Με ποιον τρόπο μπορεί να ωφελήσει η συμβουλευτική;

  • Κατανόηση θετικών – δυνατών στοιχείων με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση και τη μεγιστοποίηση.
  • Ανάλυση Δεξιοτήτων – Αξιολόγηση των ικανοτήτων και του δυναμικού κάθε ατόμου, προκειμένου να αναδειχθούν ποιες πτυχές χρειάζονται βελτίωση.
  • Αναγνώριση Αναγκών – Στοχοθεσία.
  • Σχέδιο δράσης με βάση τις ανάγκες και τους στόχους του πελάτη.
  • Παρακολούθηση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίηση των προγραμμάτων.
  • Διαχείριση Απόδοσης – Παροχή ανατροφοδότησης  στους εργαζομένους σχετικά με την απόδοσή τους και τη βελτίωση των επιδόσεών τους.
alt

Ανοίξτε μου την καρδιά σας. Είμαι εδώ να σας ακούσω